Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Keskiviikko 27. marraskuuta 2019 - Strasbourg

18. Yleinen tilanne Lähi-idän alueella, mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja Libanonissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yleinen tilanne Lähi-idän alueella, mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja Libanonissa (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Bernard Guetta Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone ja Javi López.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma ja Tudor Ciuhodaru.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace ja Matthew Patten.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 7. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö