Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 4k
Srijeda, 27. studenog 2019. - Strasbourg

18. Stanje u široj regiji Bliskog istoka, uključujući krize u Iranu, Iraku i Libanonu (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u široj regiji Bliskog istoka, uključujući krize u Iranu, Iraku i Libanonu (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su Ivan Štefanec, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone i Javi López.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Govorili su María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma i Tudor Ciuhodaru.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace i Matthew Patten.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 7. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti