Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

18. Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Bernard Guetta Renew frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone ir Javi López.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma ir Tudor Ciuhodaru.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace ir Matthew Patten.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika