Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

18. Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma och Tudor Ciuhodaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace och Matthew Patten.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy