Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2832(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Debatter :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

19. De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000035/2019) från Tomas Tobé, för utskottet DEVE, till rådet: De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (B9-0057/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000036/2019) från Tomas Tobé, för utskottet DEVE, till kommissionen: De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (B9-0057/2019)

Tomas Tobé utvecklade frågorna.

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Chrysoula Zacharopoulou för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar och Irena Joveva.

Talare: Neven Mimica och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Tomas Tobé, för utskottet DEVE, om de pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 28.11.2019.

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy