Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Представяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума на членовете на Комисията и на неговата програма (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  
6.1.Избиране на Комисията (гласуване)
  
6.2.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция (гласуване)
  
6.3.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)
  
6.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г. (гласуване)
  
6.5.Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 12.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 15.Намеса на други държави в нашите демокрации и нашите избори (разискване по актуални въпроси)
 16.Развитие във връзка с източното съседство (разискване)
 17.Положението в Израел и Палестина, включително заселническите селища (разискване)
 18.Положението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в Иран, Ирак и Ливан (разискване)
 19.Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (179 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (13 kb) Резултати от поименно гласуване (190 kb) 
 
Протокол (179 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (13 kb) Резултати от поименно гласуване (190 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (26 kb) Резултати от поименно гласуване (31 kb) 
 
Протокол (312 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (97 kb) Резултати от поименно гласуване (147 kb) 
Последно осъвременяване: 7 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност