Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 27. november 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Præsentation ved den valgte formand for Kommissionen af kommissærkollegiet og dets program (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Velkomstord
 6.Afstemningstid
  6.1.Valg af Kommissionen (afstemning)
  6.2.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland (afstemning)
  6.3.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 (afstemning)
  6.5.2020-budgetproceduren: fælles udkast (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 12.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 15.Andre landes indblanding i vores demokratier og valg (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Udviklingen i de østlige nabolande (forhandling)
 17.Situationen i Israel og Palæstina, herunder bosættelserne (forhandling)
 18.Situationen i det bredere Mellemøsten, herunder krisen i Iran, Irak og Libanon (forhandling)
 19.De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (159 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (11 kb) Afstemning ved navneopråb (279 kb) 
 
Protokol (79 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (23 kb) Afstemning ved navneopråb (35 kb) 
 
Protokol (278 kb) Deltagerliste (70 kb) Afstemningsresultater (90 kb) Afstemning ved navneopråb (136 kb) 
Seneste opdatering: 7. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik