Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Presentatie, door de gekozen voorzitter van de Commissie, van het college van commissarissen en het Commissieprogramma (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Welkomstwoord
 6.Stemmingen
  6.1.Verkiezing van de Commissie (stemming)
  6.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland (stemming)
  6.3.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (stemming)
  6.5.Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 12.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 13.Ingekomen stukken
 14.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 15.Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen (actualiteitendebat)
 16.Ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Nabuurschap (debat)
 17.De situatie in Israël en Palestina, onder meer wat de nederzettingen betreft (debat)
 18.De situatie in de ruimere regio van het Midden-Oosten, waaronder de crisis in Iran, Irak en Libanon (debat)
 19.Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (161 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (12 kb) Hoofdelijke stemming (279 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (22 kb) Hoofdelijke stemming (36 kb) 
 
Notulen (283 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (88 kb) Hoofdelijke stemming (136 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 7 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid