Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Głosowanie
  
6.1.Wybór Komisji (głosowanie)
  
6.2.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (głosowanie)
  
6.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (głosowanie)
  
6.5.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 12.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 13.Składanie dokumentów
 14.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 15.Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze (debata na aktualny temat)
 16.Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (debata)
 17.Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 18.Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie (debata)
 19.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (155 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (189 kb) 
 
Protokół (155 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (189 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (25 kb) Wyniki głosowań imiennych (35 kb) 
 
Protokół (292 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (96 kb) Wyniki głosowań imiennych (125 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności