Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predstavenie kolégia členov Komisie a jeho programu zvolenou predsedníčkou Komisie (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  
6.1.Voľba Komisie (hlasovanie)
  
6.2.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku (hlasovanie)
  
6.3.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020 (hlasovanie)
  
6.5.Rozpočtový postup na rok 2020: spoločný text (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 12.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 15.Zasahovanie iných krajín do našich demokracií a volieb (tematická rozprava)
 16.Vývoj východného susedstva (rozprava)
 17.Situácia v Izraeli a Palestíne vrátane osád (rozprava)
 18.Situácia v širšom regióne Blízkeho východu vrátane krízy v Iráne, Iraku a Libanone (rozprava)
 19.Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (12 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (189 kb) 
 
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (12 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (189 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (22 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (36 kb) 
 
Zápisnica (284 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (98 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (139 kb) 
Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia