Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Val av kommissionen (omröstning)
  
6.2.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (omröstning)
  
6.3.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (omröstning)
  
6.4.Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020 (omröstning)
  
6.5.Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 12.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 13.Inkomna dokument
 14.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 15.Andra länders inblandning i våra demokratier och val (debatt om en aktuell fråga)
 16.Utvecklingen i det östra grannskapet (debatt)
 17.Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna (debatt)
 18.Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (debatt)
 19.De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (160 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (189 kb) 
 
Protokoll (160 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (189 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (22 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (31 kb) 
 
Protokoll (275 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (89 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (136 kb) 
Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy