Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
XML 13kPDF 97kWORD 26k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Избиране на Комисията

 2. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) с цел предоставяне на помощ на Гърция

 3. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

 4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

 5. Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект
Последно осъвременяване: 4 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност