Index 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll - Omröstningsresultat
XML 11kPDF 89kWORD 22k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Val av kommissionen

 2. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

 3. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

 4. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020

 5. Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag
Senaste uppdatering: 4 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy