Seznam 
Zápis
XML 159kPDF 277kWORD 80k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Představení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Přivítání
 6.Hlasování
  
6.1.Volba Komise (hlasování)
  
6.2.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku (hlasování)
  
6.3.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)
  
6.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 (hlasování)
  
6.5.Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 12.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 13.Předložení dokumentů
 14.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 15.Zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb (rozprava na aktuální téma)
 16.Rozvoj východního sousedství (rozprava)
 17.Situace v Izraeli a Palestině, včetně osad (rozprava)
 18.Situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a Libanonu (rozprava)
 19.Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Stav v oblasti svobod v Alžírsku (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o stavu v oblasti svobod v Alžírsku (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann a Kati Piri za skupinu S&D o stavu v oblasti svobod v Alžírsku (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen a Bernhard Zimniok za skupinu ID o stavu v oblasti svobod v Alžírsku (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil za skupinu PPE o stavu v oblasti svobod v Alžírsku (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o stavu v oblasti svobod v Alžírsku (B9-0199/2019).

II.   Kuba, případ Josého Daniela Ferrera (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil a Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (B9-0202/2019);

—   Kati Piri a Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou a Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard za skupinu GUE/NGL o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil a Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE o Haiti (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE o Haiti (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Haiti (B9-0219/2019);

—   Kati Piri a Norbert Neuser za skupinu S&D o Haiti (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou a Niyazi Kizilyürek za skupinu GUE/NGL o Haiti (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o Haiti (B9-0223/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


3. Představení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise (rozprava)

Ursula von der Leyen (nově zvolená předsedkyně Komise) představila sbor komisařů a jejich program (2019/2801(RSP)).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Jordan Bardella za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně, a Daniel Caspary.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová a Andrius Kubilius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič a Maria Grapini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 27.11.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:52.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.


5. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace japonského parlamentu, kterou vede Itsunori Onodera. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

Předseda jménem Parlamentu přivítal skupinu mladých lidí, kteří přišli prezentovat prohlášení o právech planety a kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupil Yannick Jadot (předseda vyzval Parlament, aby minutou ticha uctil památku obětí nehody helikoptéry, ke které došlo v Mali a při které zahynulo třináct francouzských vojáků zapojených do boje proti terorismu).

Parlament držel minutu ticha.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Volba Komise (hlasování)

Vystoupili Claire Fox – nezařazená poslankyně, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Marco Zanni za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, a Manfred Weber za skupinu PPE.

Předseda poskytl upřesnění ohledně postupu týkajícího se volby Komise.

Volba Komise (hlasování)

(požaduje se prostá většina)

přijat (P9_TA(2019)0067)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupení

Předseda učinil prohlášení a podepsal předávací dopis týkající se volby Komise.


6.2. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0068)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)


6.3. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0069)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)


6.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0070)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


6.5. Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh (hlasování)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Zpravodajové: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(pro zamítnutí společného návrhu požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

SPOLEČNÝ NÁVRH

přijat (P9_TA(2019)0071)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Vystoupení

Kimmo Tiilikainen (úřadující předseda Rady), aby zdůraznil dobrou spolupráci v rámci rozpočtového procesu na rok 2020.

Předseda předtím, než podepsal rozpočet na rozpočtový rok 2020, učinil toto prohlášení:

„Společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2019 byl schválen jak parlamentem, tak Radou. Rozpočtový proces proběhl v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2020 tak lze považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2020 byl přijat s konečnou platností.“

Podepisování rozpočtu předsedou byli přítomni Johan Van Overtveldt (předseda výboru BUDG) a rovněž Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajky pro souhrnný rozpočet na rok 2020).


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 28. listopadu 2019.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:33.)

°
° ° °

(Slavnostní předání ceny LUX)

°
° ° °


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. listopadu 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 12. listopadu 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. listopadu 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. října 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 31. října 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ITRE


12. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (ES) č. 124/2009, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - lhůta: 15. února 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - lhůta: 13. února 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 26/2019 - oddíl III - Komise (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-18/T/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2019 – oddíl IV – Soudní dvůr (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (2019/0142M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 23/2019, DEC 24/2019 a DEC 25/2019 – oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků DEC 26/2019 – oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 4/2019 – Výbor regionů.


15. Zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb (rozprava na aktuální téma)

Zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb (2019/2941(RSP))

Vystoupila Caroline Voaden, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina Renew.

Vystoupily: Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Pascal Durand za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Jordan Bardella za skupinu ID, Peter Lundgren za skupinu ECR, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki a Bartosz Arłukowicz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino a Ondřej Kovařík.

Vystoupily: Věra Jourová a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


16. Rozvoj východního sousedství (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Rozvoj východního sousedství (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Bernhard Zimniok za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski a Siegfried Mureşan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru a Julie Ward.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


17. Situace v Izraeli a Palestině, včetně osad (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Izraeli a Palestině, včetně osad (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Grace O'Sullivan za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Lance Forman – nezařazený poslanec, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding a Jan Zahradil.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon a Alex Agius Saliba.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace a Tudor Ciuhodaru.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


18. Situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a Libanonu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a Libanonu (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ivan Štefanec za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Bernard Guetta za skupinu Renew, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Jérôme Rivière za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone a Javi López.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma a Tudor Ciuhodaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace a Matthew Patten.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


19. Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000035/2019), kterou pokládá Tomas Tobé za výbor DEVE Radě: Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT (B9-0057/2019)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000036/2019), kterou pokládá Tomas Tobé za výbor DEVE Komisi: Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT (B9-0057/2019)

Tomas Tobé rozvinul otázky.

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: György Hölvényi za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew, Pierrette Herzberger-Fofana za skupinu Verts/ALE, Dominique Bilde za skupinu ID, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar a Irena Joveva.

Vystoupili: Neven Mimica a Tytti Tuppurainen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Tomas Tobé za výbor DEVE o probíhajících jednáních o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými státy (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 28.11.2019.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 643.308/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:21.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí