Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 161kPDF 274kWORD 79k
Keskiviikko 27. marraskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Valittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestykset
  
6.1.Komission valitseminen (äänestys)
  
6.2.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan avustamiseksi (äänestys)
  
6.3.Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (äänestys)
  
6.4.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta (äänestys)
  
6.5.Talousarviomenettely 2020: yhteinen teksti (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 12.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 15.Muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme (ajankohtainen keskustelu)
 16.Itäisten naapurimaiden tilanne (keskustelu)
 17.Tilanne Israelissa ja Palestiinassa, mukaan lukien siirtokunnat (keskustelu)
 18.Yleinen tilanne Lähi-idän alueella, mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja Libanonissa (keskustelu)
 19.EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Vapauksien toteutuminen Algeriassa (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta vapauksien toteutumisesta Algeriassa (B9-0193/2019)

—   Raphaël Glucksmann ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta vapauksien toteutumisesta Algeriassa (B9-0194/2019)

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen ja Bernhard Zimniok ID-ryhmän puolesta vapauksien toteutumisesta Algeriassa (B9-0195/2019)

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta vapauksien toteutumisesta Algeriassa (B9-0196/2019)

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta vapauksien toteutumisesta Algeriassa (B9-0199/2019).

II.   Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil ja Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta (B9-0200/2019)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta (B9-0202/2019)

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta (B9-0205/2019)

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta (B9-0207/2019)

—   Molly Scott Cato ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta (B9-0210/2019)

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil ja Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta Haitista (B9-0214/2019)

—   Ernest Urtasun ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta Haitista (B9-0217/2019)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Haitista (B9-0219/2019)

—   Kati Piri ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta Haitista (B9-0221/2019)

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Haitista (B9-0222/2019)

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Haitista (B9-0223/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


3. Valittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (keskustelu)

Ursula von der Leyen (valittu komission puheenjohtaja) esitteli komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (2019/2801(RSP)).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jordan Bardella ID-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Tiziana Beghin ja Daniel Caspary.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová ja Andrius Kubilius.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič ja Maria Grapini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2019, kohta 6.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.52.)

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.01.


5. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Japanin parlamentin valtuuskunnan, jota johti Itsunori Onodera.

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen ryhmän nuoria, jotka olivat tulleet paikalle esittämään planeetan oikeuksia koskevan julistuksensa.

°
° ° °

Yannick Jadot käytti puheenvuoron (puhemies pyysi parlamenttia viettämään minuutin hiljaisen hetken kunnioittaakseen Malissa tapahtuneen helikopterionnettomuuden uhreja; onnettomuudessa menehtyi kolmetoista terrorismintorjuntatehtävissä ollutta ranskalaissotilasta).

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


6.1. Komission valitseminen (äänestys)

Puheenvuorot: sitoutumaton Claire Fox, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta.

Puhemies täsmensi komission valitsemista koskevaa menettelyä.

Komission valitseminen (äänestys)

(yksinkertainen enemmistö)

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0067)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

Puhemies antoi julkilausuman ja allekirjoitti komission valitsemista koskevan saatekirjeen.


6.2. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan avustamiseksi (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0068)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)


6.3. Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0069)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)


6.4. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0070)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


6.5. Talousarviomenettely 2020: yhteinen teksti (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 koskevasta yhteisestä tekstistä [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(Yhteisen tekstin hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

YHTEINEN TEKSTI

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0071)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Puheenvuorot:

Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) korosti hyvää yhteistyötä vuoden 2020 talousarviomenettelyssä.

Ennen varainhoitovuoden 2020 talousarvion allekirjoittamista puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 18. marraskuuta 2019 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 mukaisesti. Varainhoitovuoden 2018 talousarviomenettely voidaan näin ollen katsoa saatetuksi päätökseen. Julistan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2018 lopullisesti hyväksytyksi."

Puhemies allekirjoitti talousarvion; tilaisuudessa olivat läsnä Johan Van Overtveldt (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja) sekä Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (varainhoitovuoden 2020 yleisen talousarvion esittelijät).


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 28. marraskuuta 2019.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.33.)

°
° ° °

(LUX-palkinnon luovutusseremonia)

°
° ° °


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta kotimaanmatkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuusvaatimusten osalta (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä ja YLS-ilmoitusta koskevien vaatimusten mukaisesti annettavat tiedot täsmentävien teknisten sääntelystandardien vahvistamisesta (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. lokakuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 lisäkuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. lokakuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 lisäkuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


12. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus enimmäispitoisuuksien asettamisesta kokkidiostaattien tai histomonostaattien väistämättömästä siirtymisestä muihin kuin kohderehuihin johtuvalle esiintymiselle elintarvikkeissa annetun asetuksen (EY) N:o 124/2009 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - määräaika: 15. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat peräisin unionista ja jotka palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, koskevien vaatimusten osalta (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - määräaika: 13. helmikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2019 - Pääluokka III – Komissio (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-18/T/19 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2019 – Pääluokka IV – Tuomioistuin (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä (2019/0142M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 23/2019, DEC 24/2019 ja DEC 25/2019 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirron DEC 26/2019 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 4/2019 – Alueiden komitea.


15. Muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme (ajankohtainen keskustelu)

Muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme (2019/2941(RSP))

Caroline Voaden käytti puheenvuoron alustaakseen Renew-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Pascal Durand Renew-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jordan Bardella ID-ryhmän puolesta, Peter Lundgren ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki ja Bartosz Arłukowicz.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino ja Ondřej Kovařík.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Itäisten naapurimaiden tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Itäisten naapurimaiden tilanne (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernhard Zimniok ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda ja Jiří Pospíšil.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru ja Julie Ward.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Tilanne Israelissa ja Palestiinassa, mukaan lukien siirtokunnat (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tilanne Israelissa ja Palestiinassa, mukaan lukien siirtokunnat (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Grace O'Sullivan Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lance Forman, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding ja Jan Zahradil.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon ja Alex Agius Saliba.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace ja Tudor Ciuhodaru.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Yleinen tilanne Lähi-idän alueella, mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja Libanonissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yleinen tilanne Lähi-idän alueella, mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja Libanonissa (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Bernard Guetta Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone ja Javi López.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma ja Tudor Ciuhodaru.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace ja Matthew Patten.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000035/2019) – Tomas Tobé DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta (B9-0057/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000036/2019) – Tomas Tobé DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta (B9-0057/2019)

Tomas Tobé esitteli kysymykset.

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba ja Julie Ward.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar ja Irena Joveva.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Tomas Tobé DEVE-valiokunnan puolesta meneillään olevista neuvotteluista Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.11.2019, kohta 8.13.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 643.308/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.21.

Klaus Welle

Dita Charanzová

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Päivitetty viimeksi: 7. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö