Index 
Jegyzőkönyv
PDF 294kWORD 79k
2019. november 27., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A Bizottság megválasztott elnöke bemutatja a biztosi testületet és programját (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Köszöntés
 6.Szavazások órája
  6.1.A Bizottság megválasztása (szavazás)
  6.2.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (szavazás)
  6.3.A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozásának céljából történő igénybevétele (szavazás)
  6.4.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (szavazás)
  6.5.2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 12.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 15.Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba (vita időszerű kérdésekről)
 16.Fejlemények a keleti szomszédság országaiban (vita)
 17.Az Izraelben és Palesztínában, többek között a telepeken kialakult helyzet (vita)
 18.A tágabb értelemben vett közel-keleti régióban kialakult helyzet, beleértve az iráni, iraki és libanoni válságot is (vita)
 19.Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A szabadságjogok helyzete Algériában (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében: A szabadságjogok helyzete Algériában (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann és Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében: A szabadságjogok helyzete Algériában (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen és Bernhard Zimniok, az ID képviselőcsoport nevében : A szabadságjogok helyzete Algériában (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében: A szabadságjogok helyzete Algériában (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében: A szabadságjogok helyzete Algériában (B9-0199/2019).

II.   Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében: Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében: Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (B9-0202/2019);

—   Kati Piri és Nacho Sánchez Amor, az S&D képviselőcsoport nevében: Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou és Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében: Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében: Haiti (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Haiti (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében: Haiti (B9-0219/2019);

—   Kati Piri és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében: Haiti (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou és Niyazi Kizilyürek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Haiti (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében: Haiti (B9-0223/2019).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


3. A Bizottság megválasztott elnöke bemutatja a biztosi testületet és programját (vita)

Ursula von der Leyen (a Bizottság megválasztott elnöke) bemutatja a biztosi testületet és programját (2019/2801(RSP)).

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jordan Bardella, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, és Daniel Caspary.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová és Andrius Kubilius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič és Maria Grapini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.27-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .

(Az ülést 11.52-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök


4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.01-kor folytatódik.


5. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az Itsunori Onodera által vezetett japán országgyűlési küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló, fiatalokból álló küldöttséget, akik bemutatták a bolygóhoz való jogról szóló nyilatkozatukat.

°
° ° °

Felszólal: Yannick Jadot (Az elnök felszólítja a Parlamentet, hogy egyperces csenddel adózzon a Maliban történt helikopterbaleset áldozatainak, amelynek következtében a terrorizmus elleni küzdelemben részt vevő francia katonák közül 13 életét vesztette).

A Parlament egyperces csendet tart.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


6.1. A Bizottság megválasztása (szavazás)

Felszólal: Claire Fox, független, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Az elnök pontosít a Bizottság megválasztására vonatkozó eljárásról.

A Bizottság megválasztása (szavazás)

(Egyszerű többség szükséges.)

Elfogadva. (P9_TA(2019)0067)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások

Az elnök nyilatkozatot tesz és aláírja a kísérő levelet a Bizottság megválasztásával kapcsolatosan.


6.2. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (szavazás)

Jelentés a Görögországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0068)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)


6.3. A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozásának céljából történő igénybevétele (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0069)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)


6.4. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0070)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


6.5. 2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(A közös tervezet elutasításához az összes parlamenti képviselő többsége szükséges)

KÖZÖS TERVEZET

Elfogadva. (P9_TA(2019)0071)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Felszólalások

Kimmo Tiilikainen (a Tanács soros elnöke), aki hangsúlyozza a 2020. évi költségvetési eljárás során tanúsított jó együttműködést.

A 2020. évi pénzügyi évre szóló költségvetés aláírása előtt az elnök az alábbi nyilatkozatot teszi:

„Az egyeztetőbizottság által 2019. november 18-án rögzített közös szöveget a Parlament és a Tanács egyaránt elfogadta. A költségvetési eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően folyattták le. A 2020. évi költségvetési eljárás így lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetését véglegesen elfogadták.

Az elnök Johan Van Overtveldt (a BUDG bizottság elnöke), valamint Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial (a 2020. évi az általános költségvetés előadói) jelenlétében aláírja a 2020. évi általános költségvetést.


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. november 28., csütörtök.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.33-kor felfüggesztik.)

°
° ° °

(Ünnepélyes ülés: a Lux díj átadása)

°
° ° °


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi úton közlekedő személyhajókra vonatkozó biztonsági követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés követelményeivel összhangban benyújtandó információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok megállapításáról (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. november 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 4.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 további hónap a Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 31.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 további hónap a Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE


12. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról szóló 124/2009/EK rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - határidő: 2020. február 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékekre és azokból származó termékekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - határidő: 2020. február 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a DEC 26/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-18/T/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 4/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (2019/0142M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Jelentés a Görögországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 23/2019, DEC 24/2019 és DEC 25/2019 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítást: DEC 26/2019 – III. Szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: INF 4/2019 – Régiók Bizottsága.


15. Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba (vita időszerű kérdésekről)

Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba (2019/2941(RSP))

Felszólal: Caroline Voaden, aki bevezeti a Renew képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jordan Bardella, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki és Bartosz Arłukowicz.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino és Ondřej Kovařík.

Felszólal Věra Jourová és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.


16. Fejlemények a keleti szomszédság országaiban (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Fejlemények a keleti szomszédság országaiban (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernhard Zimniok, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski és Siegfried Mureşan.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Felszólal Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru és Julie Ward.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


17. Az Izraelben és Palesztínában, többek között a telepeken kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Izraelben és Palesztínában, többek között a telepeken kialakult helyzet (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Antonio López-Istúriz White, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Grace O'Sullivan, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bert-Jan Ruissen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lance Forman, független, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding és Jan Zahradil.

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

Felszólal Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon és Alex Agius Saliba.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace és Tudor Ciuhodaru.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


18. A tágabb értelemben vett közel-keleti régióban kialakult helyzet, beleértve az iráni, iraki és libanoni válságot is (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A tágabb értelemben vett közel-keleti régióban kialakult helyzet, beleértve az iráni, iraki és libanoni válságot is (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernard Guetta, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone és Javi López.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma és Tudor Ciuhodaru.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace és Matthew Patten.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


19. Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000035/2019) felteszi: Tomas Tobé, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (B9-0057/2019)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000036/2019) felteszi: Tomas Tobé, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (B9-0057/2019)

Tomas Tobé kifejti a kérdéseket.

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chrysoula Zacharopoulou, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Pierrette Herzberger-Fofana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar és Irena Joveva.

Felszólal Neven Mimica és Tytti Tuppurainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Tomas Tobé, a DEVE bizottság nevében, az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalásokról (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 643.308/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.21-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dita Charanzová

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Utolsó frissítés: 2021. április 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat