Rodyklė 
Protokolas
XML 158kPDF 277kWORD 80k
Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Išrinktoji Komisijos pirmininkė pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Komisijos rinkimai (balsavimas)
  
6.2.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai (balsavimas)
  
6.3.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (balsavimas)
  
6.4.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (balsavimas)
  
6.5.2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 12.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 13.Gauti dokumentai
 14.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 15.Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus (diskusija aktualia tema)
 16.Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse (diskusijos)
 17.Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas (diskusijos)
 18.Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane (diskusijos)
 19.Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Laisvių padėtis Alžyre (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska ir Valdemar Tomaševski, ECR frakcijos vardu, – Laisvių padėtis Alžyre (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann ir Kati Piri, S&D frakcijos vardu, – Laisvių padėtis Alžyre (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen ir Bernhard Zimniok, ID frakcijos vardu, sur la Laisvių padėtis Alžyre (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere ir Jiří Pospíšil, PPE frakcijos vardu, – Laisvių padėtis Alžyre (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, – Laisvių padėtis Alžyre (B9-0199/2019).

II.   Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil ir Antonio López-Istúriz White, PPE frakcijos vardu, – Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch ir Valdemar Tomaševski, ECR frakcijos vardu, – Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (B9-0202/2019);

—   Kati Piri ir Nacho Sánchez Amor, S&D frakcijos vardu, – Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou ir Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard, GUE/NGL frakcijos vardu, – Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato ir Hannah Neumann, Verts/ALE frakcijos vardu, – Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, – Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (B9-0213/2019).

III.   Haitis (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil ir Antonio López-Istúriz White, PPE frakcijos vardu, – Haitis (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun ir Hannah Neumann, Verts/ALE frakcijos vardu, – Haitis (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová ir Valdemar Tomaševski, ECR frakcijos vardu, – Haitis (B9-0219/2019);

—   Kati Piri ir Norbert Neuser, S&D frakcijos vardu, – Haitis (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou ir Niyazi Kizilyürek, GUE/NGL frakcijos vardu, – Haitis (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, – Haitis (B9-0223/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


3. Išrinktoji Komisijos pirmininkė pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą (diskusijos)

Ursula von der Leyen (Išrinktoji Komisijos Pirmininkė) pristatė Komisijos narių kolegiją ir jos programą (2019/2801(RSP)).

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Jordan Bardella ID frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Tiziana Beghin ir Daniel Caspary.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petros Kokkalis), Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alyn Smith), Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová ir Andrius Kubilius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič ir Maria Grapini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 27 protokolo 6.1 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.52 val.)

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.01 val.


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčius Itsunori Onodera vadovaujamos delegacijos narius iš Japonijos parlamento.

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčią jaunimo grupę, atvykusią pristatyti Planetos teisių deklaraciją.

°
° ° °

Kalbėjo Yannick Jadot (Pirmininkas paragino Parlamentą tylos minute pagerbti Malyje įvykusios sraigtasparnio avarijos, kurioje žuvo 13 Prancūzijos kariškių, dalyvavusių kovoje su terorizmu, aukas).

Parlamentas pagerbė aukas tylos minute.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


6.1. Komisijos rinkimai (balsavimas)

Kalbėjo Claire Fox, nepriklausoma Parlamento narė, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu.

Pirmininkas pateikė papildomos informacijos dėl Komisijos rinkimų procedūros.

Komisijos rinkimai (balsavimas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

Priimta (P9_TA(2019)0067)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Kalbėjo:

Pirmininkas padarė pareiškimą ir pasirašė perdavimo laišką dėl Komisijos rinkimų.


6.2. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0068)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)


6.3. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0069)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)


6.4. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0070)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)


6.5. 2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą, [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(Bendram projektui atmesti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

BENDRAS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2019)0071)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Kalbėjo:

Kimmo Tiilikainen (einantis Tarybos pirmininko pareigas), jis pabrėžė, kad buvo gerai bendradarbiaujama vykdant 2020 m. biudžeto procedūrą.

Prieš pasirašydamas 2020 finansinių metų biudžetą, Pirmininkas padarė tokį pareiškimą:

„2019 m. lapkričio 18 d. Parlamentas ir Taryba patvirtino bendrą tekstą, dėl kurio buvo pasiektas susitarimas taikinimo komitete. Biudžeto procedūra įvykdyta laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio. Taigi galima laikyti, kad 2020 finansinių metų biužeto procedūra yra baigta. Skelbiu, kad 2020 finansinių metų Sąjungos biudžetas yra galutinai patvirtintas.“

Pirmininkas pasirašė biudžetą, dalyvaujant Johan Van Overtveldt (BUDG komiteto pirmininkas), taip pat Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial (Pranešėjos dėl 2020 m. bendrojo biudžeto).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis, posėdyje.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.33 val.)

°
° ° °

(LUX kino apdovanojimo įteikimo ceremonija)

°
° ° °


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vidaus maršrutais plaukiojančių keleivinių laivų saugos reikalavimų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 ir nustatomi informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, techniniai reguliavimo standartai (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II priedas (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo dienos – 2019 m. spalio 4 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo dienos – 2019 m. spalio 31 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ITRE


12. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomos Reglamento (EB) Nr. 124/2009, nustatančio didžiausią leidžiamą kokcidiostatų arba histomonostatų koncentraciją maisto produktuose, atsirandančią dėl neišvengiamų šių medžiagų liekanų netiksliniuose pašaruose, tam tikrų kalbų redakcijos (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - Terminas: 2020 m. vasario 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - Terminas: 2020 m. vasario 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 26/2019. III skirsnis – Komisija (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-18/T/19. Audito Rūmai (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4-INF/2019. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) (2019/0142M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtino asignavimų perkėlimus DEC 23/2019, DEC 24/2019 ir DEC 25/2019 — III skirsnis — Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31, paragraphe 4, straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti DEC 26/2019 - Section III - asignavimų perkėlimą Nr. Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo INF 4/2019 - Regionų komitetas.


15. Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus (diskusija aktualia tema)

Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus (2019/2941(RSP))

Kalbėjo Caroline Voaden, pradėdama Renew frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Pascal Durand Renew frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Jordan Bardella ID frakcijos vardu, Peter Lundgren ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki ir Bartosz Arłukowicz.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino ir Ondřej Kovařík.

Kalbėjo Věra Jourová ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.


16. Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius Renew frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Bernhard Zimniok ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernhard Zimniok), Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski ir Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Andrzej Halicki, Neena Gill (nesutiko, kad Traian Băsescu pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Bernard Guetta, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru ir Julie Ward.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


17. Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Grace O'Sullivan Verts/ALE frakcijos vardu, Nicolaus Fest ID frakcijos vardu, Bert-Jan Ruissen ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lance Forman, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding ir Jan Zahradil.

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon ir Alex Agius Saliba.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace ir Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


18. Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Bernard Guetta Renew frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone ir Javi López.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma ir Tudor Ciuhodaru.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace ir Matthew Patten.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


19. Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000035/2019), kurį pateikė Tomas Tobé, DEVE komiteto vardu, Tarybai: Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (B9-0057/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000036/2019), kurį pateikė Tomas Tobé, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (B9-0057/2019)

Tomas Tobé pateikė klausimus.

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo György Hölvényi PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Chrysoula Zacharopoulou Renew frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE frakcijos vardu, Dominique Bilde ID frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar ir Irena Joveva.

Kalbėjo Neven Mimica ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

– Tomas Tobé, DEVE komiteto vardu, dėl vykstančių derybų dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 28 protokolo 8.13 punktas


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 643.308/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.21 val.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika