Indekss 
Protokols
PDF 279kWORD 79k
Trešdiena, 2019. gada 27. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Jaunievēlētās Komisijas priekšsēdētājas veikta iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Komisijas ievēlēšana (balsošana)
  6.2.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai (balsošana)
  6.3.Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (balsošana)
  6.4.ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā (balsošana)
  6.5.2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 12.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 15.Citu valstu iejaukšanās mūsu demokrātijā un vēlēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Norises austrumu kaimiņreģionā (debates)
 17.Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā, tostarp apmetņu jomā (debates)
 18.Stāvoklis plašākā Tuvo Austrumu reģionā, tostarp krīze Irānā, Irākā un Libānā (debates)
 19.Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā par stāvokli brīvību jomā Alžīrijā (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann un Kati Piri S&D grupas vārdā – par stāvokli brīvību jomā Alžīrijā (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen un Bernhard Zimniok ID grupas vārdā – par stāvokli brīvību jomā Alžīrijā (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā – par stāvokli brīvību jomā Alžīrijā (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par stāvokli brīvību jomā Alžīrijā (B9-0199/2019).

II.   Kuba, Jose Daniel Ferrer lieta (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil un Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā – par Kubu, Jose Daniel Ferrer lietu (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Kubu, Jose Daniel Ferrer lietu (B9-0202/2019);

—   Kati Piri un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā – par Kubu, Jose Daniel Ferrer lietu (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou un Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard GUE/NGL grupas vārdā – par Kubu, Jose Daniel Ferrer lietu (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā – par Kubu, Jose Daniel Ferrer lietu (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par Kubu, Jose Daniel Ferrer lietu (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil un Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā – par Haiti (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā – par Haiti (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Haiti (B9-0219/2019);

—   Kati Piri un Norbert Neuser S&D grupas vārdā – par Haiti (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou un Niyazi Kizilyürek GUE/NGL grupas vārdā – par Haiti (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par Haiti (B9-0223/2019).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


3. Jaunievēlētās Komisijas priekšsēdētājas veikta iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu (debates)

Ursula von der Leyen (jaunievēlētā Komisijas priekšsēdētāja) iepazīstināja ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu (2019/2801(RSP)).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Jordan Bardella ID grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte un Daniel Caspary.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová un Andrius Kubilius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič un Maria Grapini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2019. protokola 6.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.52.)

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.01.


5. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Japānas Parlamenta (Kokkai) delegāciju, kuru vadīja Itsunori Onodera un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica jauniešu grupu, kuri bija ieradušies, lai iepazīstinātu ar savu paziņojumu par planētas tiesībām un kas bija ieņēmuši vietas oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Uzstājas: Yannick Jadot (sēdes vadītājs aicināja Parlamentu ievērot klusuma brīdi, lai pieminētu Mali notikušās helikoptera avārijas upurus, kurā bojā gājuši trīspadsmit Francijas karavīri, kas piedalījās cīņā pret terorismu).

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


6.1. Komisijas ievēlēšana (balsošana)

Uzstājās Claire Fox, pie grupām nepiederoša deputāte, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā un Manfred Weber PPE grupas vārdā.

Priekšsēdētājs sniedza precizējumus par kārtību, kādā tiek ievēlēta Komisija.

Komisijas ievēlēšana (balsošana)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

Pieņemts (P9_TA(2019)0067).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzstāšanās

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu un pēc tam parakstīja pavadvēstuli par Komisijas ievēlēšanu.


6.2. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eva Kaili (A9-0040/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0068).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)


6.3. Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0069).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)


6.4. ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0070).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)


6.5. 2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referentes: Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019).

(Kopīgā dokumenta noraidīšanai ir vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

KOPĪGAIS DOKUMENTS

Pieņemts (P9_TA(2019)0071).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Uzstāšanās

Uzstājās Kimmo Tiilikainen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), kurš uzsvēra, ka sadarbība 2020. gada budžeta procedūrā ir bijusi veiksmīga.

Priekšsēdētājs pirms 2020. finanšu gada budžeta parakstīšanas sniedza šādu paziņojumu:

“Kopīgo dokumentu, par ko tika panākta vienošanās Samierināšanas komitejā 2019. gada 18. novembrī, ir vienlaikus apstiprinājis gan Parlaments, gan Padome. Budžeta procedūra tika īstenota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Līdz ar to 2020. finanšu gada budžeta procedūra ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2020. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”

Pēc tam priekšsēdētājs budžetu parakstīja, un klāt bija Johan Van Overtveldt (BUDG komitejas priekšsēdētājs), kā arī Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial (par 2020. gada vispārējo budžetu atbildīgās referentes).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2019. gada 28. novembrī.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.33.)

°
° ° °

(LUX balvas pasniegšanas ceremonija)

°
° ° °


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz drošības prasībām pasažieru kuģiem, kas veic vietējos reisus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (C(2019)07940 – 2019/2926(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 19. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402 un nosaka regulatīvos tehniskos standartus, precizējot informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar VPS paziņojumu sniegšanas prasībām (C(2019)08008 – 2019/2921(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza IIpielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2019)08368 – 2019/2942(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 25. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kā arī minēto regulu labo (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. oktobri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: vēl 2 mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 31. oktobri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: vēl 2 mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


12. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru labo Regulas (EK) Nr. 124/2009, ar ko nosaka maksimālos kokcidiostatu un histomonostatu daudzumus pārtikā nenovēršamas šo vielu pārnešanas rezultātā uz barību, kas nav atļaujā paredzētā barība, dažu valodu versijas (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - termiņš: 2020. gada 15. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz prasībām, kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - termiņš: 2020. gada 13. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2019 – III iedaļa – Komisija (N9-0046/2019 – C9-0172/2019 – 2019/2151(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-18/T/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0047/2019 – C9-0174/2019 – 2019/2152(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2019, IV iedaļa — Tiesa (N9-0048/2019 – C9-0181/2019 – 2019/2153(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) (2019/0142M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A9-0037/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A9-0038/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eva Kaili (A9-0040/2019).


14. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 23/2019, DEC 24/2019 un DEC 25/2019 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 26/2019 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 4/2019 – Reģionu komiteja.


15. Citu valstu iejaukšanās mūsu demokrātijā un vēlēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)

Citu valstu iejaukšanās mūsu demokrātijā un vēlēšanās (2019/2941(RSP)).

Uzstājās Caroline Voaden, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi grupa “Renew”.

Uzstājās Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Pascal Durand Renew grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Jordan Bardella ID grupas vārdā, Peter Lundgren ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki un Bartosz Arłukowicz.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino un Ondřej Kovařík.

Uzstājās Věra Jourová un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.


16. Norises austrumu kaimiņreģionā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Norises austrumu kaimiņreģionā (2019/2934(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētājas vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius Renew grupas vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Bernhard Zimniok ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski un Siegfried Mureşan.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru un Julie Ward.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


17. Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā, tostarp apmetņu jomā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā, tostarp apmetņu jomā (2019/2935(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētājas vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans Renew grupas vārdā, Grace O'Sullivan Verts/ALE grupas vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Bert-Jan Ruissen ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Lance Forman, pie grupām nepiederošs deputāts, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding un Jan Zahradil.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon un Alex Agius Saliba.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace un Tudor Ciuhodaru.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


18. Stāvoklis plašākā Tuvo Austrumu reģionā, tostarp krīze Irānā, Irākā un Libānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis plašākā Tuvo Austrumu reģionā, tostarp krīze Irānā, Irākā un Libānā (2019/2917(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētājas vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Bernard Guetta Renew grupas vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone un Javi López.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma un Tudor Ciuhodaru.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace un Matthew Patten.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


19. Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000035/2019) un kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā Padomei: Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu (B9-0057/2019).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000036/2019) un kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā Komisijai: Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu (B9-0057/2019).

Tomas Tobé izvērsa jautājumus.

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās György Hölvényi PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Chrysoula Zacharopoulou Renew grupas vārdā, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE grupas vārdā, Dominique Bilde ID grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar un Irena Joveva.

Uzstājās Neven Mimica un Tytti Tuppurainen.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā – par notiekošajām sarunām par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valstīm (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.13. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 643.308/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.21.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 7. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika