Indeks 
Protokół
XML 155kPDF 292kWORD 80k
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Głosowanie
  
6.1.Wybór Komisji (głosowanie)
  
6.2.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (głosowanie)
  
6.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (głosowanie)
  
6.5.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 12.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 13.Składanie dokumentów
 14.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 15.Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze (debata na aktualny temat)
 16.Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (debata)
 17.Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 18.Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie (debata)
 19.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Poszanowanie swobód w Algierii (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie poszanowania swobód w Algierii (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann i Kati Piri, w imieniu grupy S&D, w sprawie poszanowania swobód w Algierii (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen i Bernhard Zimniok, w imieniu grupy ID, w sprawie poszanowania swobód w Algierii (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE, w sprawie poszanowania swobód w Algierii (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie poszanowania swobód w Algierii (B9-0199/2019).

II.   Kuba, sprawa José Daniela Ferrera (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE, w sprawie Kuby, sprawa José Daniela Ferrera (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Kuby, sprawa José Daniela Ferrera (B9-0202/2019);

—   Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D, w sprawie Kuby, sprawa José Daniela Ferrera (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou i Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Kuby, sprawa José Daniela Ferrera (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Kuby, sprawa José Daniela Ferrera (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie Kuby, sprawa José Daniela Ferrera (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE, w sprawie Haiti (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Haiti (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Haiti (B9-0219/2019);

—   Kati Piri i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D, w sprawie Haiti (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Haiti (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie Haiti (B9-0223/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


3. Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji (debata)

Ursula von der Leyen (nowo wybrana przewodnicząca Komisji) przedstawiła kolegium komisarzy i ich program (2019/2801(RSP)).

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Jordan Bardella w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin (niezrzeszona) i Daniel Caspary.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrosa Kokkalisa, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová i Andrius Kubilius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič i Maria Grapini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 27.11.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.52.)

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.01.


5. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację japońskiej Izby Reprezentantów pod przewodnictwem Itsunoriego Onodery. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał grupę młodych ludzi, którzy przybyli, by przedstawić swoją deklarację praw planety. Zasiedli oni na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrał Yannick Jadot (Przewodniczący zwrócił się do Parlamentu o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar, które zginęły w katastrofie śmigłowców w Mali. W katastrofie tej śmierć poniosło trzynastu francuskich wojskowych uczestniczących w walce z terroryzmem).

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


6.1. Wybór Komisji (głosowanie)

Głos zabrali Claire Fox (niezrzeszona), Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D i Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących proceury wyboru Komisji.

Wybór Komisji (głosowanie)

(Wymagana zwykła większość)

Przyjęto (P9_TA(2019)0067)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia

Przewodniczący złożył oświadczenie i podpisał list przewodni dotyczący wyboru Komisji.


6.2. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji [COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)]- Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0068)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)


6.3. Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migacji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0069)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)


6.4. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0070)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


6.5. Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Sprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(Aby odrzucić wspólny projekt, wymagana jest większość posłów do Parlamentu.)

WSPÓLNY PROJEKT

Przyjęto (P9_TA(2019)0071)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Wystąpienia

Kimmo Tiilikainen (urzędujący przewodniczący Rady), aby podkreślić owocną współpracę w ramach procedury budżetowej na rok 2020.

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2020 r. Przewodniczący wygłosił następujące oświadczenie:

„Wspólny tekst wypracowany przez komitet pojednawczy 18 listopada 2019 r. został zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i przez Radę. Procedurę budżetową wdrożono zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Procedurę budżetową na rok budżetowy 2020 można zatem uznać za zakończoną. Stwierdzam, że ostatecznie przyjęto budżet Unii na rok budżetowy 2020”.

Przewodniczący podpisał budżet w obecności Johana Van Overtveldta (przewodniczącego komisji BUDG) oraz Moniki Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyń ds. budżetu ogólnego na rok 2020).


7. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione w czwartek 28 listopada 2019 r.


8. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.33.)

°
° ° °

(Uroczystość wręczenia Nagrody LUX.)

°
° ° °


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE wsprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich wodniesieniu do wymagań bezpieczeństwa dla statków pasażerskich uprawiających żeglugę krajową (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 19 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 zdnia 12 grudnia 2017 r. i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie zwymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 12 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające, wcelu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 wsprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz wsprawie sprostowania tego rozporządzenia (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 4 października 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 wodniesieniu dounijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 31 października 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE


12. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (WE) nr 124/2009 ustalającego maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - termin: 15 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - termin: 13 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2019 – Sekcja III – Komisja (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-18/T/19 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2019 – Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (2019/0142M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała organ budżetowy o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 23/2019, DEC 24/2019 i DEC 25/2019 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 26/2019 - Section III - Komisja.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 4/2019 - Komitet Regionów.


15. Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze (debata na aktualny temat)

Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze (2019/2941(RSP))

Głos zabrała Caroline Voaden, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Renew.

Głos zabrały Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Pascal Durand w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Jordan Bardella w imieniu grupy ID, Peter Lundgren w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki i Bartosz Arłukowicz.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino i Ondřej Kovařík.

Głos zabrały Věra Jourová i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


16. Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali David McAllister w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Bernhard Zimniok w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernharda Zimnioka, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski i Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Andrzej Halicki, Neena Gill, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Traiana Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru i Julie Ward.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


17. Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Grace O'Sullivan w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Lance Forman, niezrzeszony, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding i Jan Zahradil.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon i Alex Agius Saliba.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


18. Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, niezrzeszony, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone i Javi López.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma i Tudor Ciuhodaru.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace i Matthew Patten.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


19. Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000035/2019) które skierował Tomas Tobé, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP (B9-0057/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000036/2019) które skierował Tomas Tobé, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP (B9-0057/2019)

Tomas Tobé rozwinął pytania.

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Chrysoula Zacharopoulou w imieniu grupy Renew, Pierrette Herzberger-Fofana w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar i Irena Joveva.

Głos zabrali: Neven Mimica i Tytti Tuppurainen.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Tomas Tobé, w imieniu komisji DEVE, w sprawie toczących się negocjacji na temat nowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 28 listopada 2019 r.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 643.308/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.21.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności