Kazalo 
Zapisnik
XML 155kPDF 273kWORD 79k
Sreda, 27. november 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predstavitev novoizvoljene predsednice Komisije o kolegiju komisarjev in njihovem programu (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Dobrodošlica
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Izvolitev Komisije (glasovanje)
  
6.2.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji (glasovanje)
  
6.3.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (glasovanje)
  
6.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020 (glasovanje)
  
6.5.Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 12.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 15.Vmešavanje drugih držav v našo demokracijo in volitve (tematska razprava)
 16.Razvoj dogodkov v zvezi z vzhodnim sosedstvom (razprava)
 17.Razmere v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami (razprava)
 18.Razmere v širši bližnjevzhodni regiji, vključno s krizo v Iranu, Iraku in Libanonu (razprava)
 19.Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Stanje svoboščin v Alžiriji (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o stanju svoboščin v Alžiriji (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann in Kati Piri v imenu skupine S&D o stanju svoboščin v Alžiriji (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen in Bernhard Zimniok v imenu skupine ID o stanju svoboščin v Alžiriji (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE o stanju svoboščin v Alžiriji (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o stanju svoboščin v Alžiriji (B9-0199/2019).

II.   Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil in Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (B9-0202/2019);

—   Kati Piri in Nacho Sánchez Amor v imenu skupine S&D o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou in Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard v imenu skupine GUE/NGL o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil in Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE o Haitiju (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE o Haitiju (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o Haitiju (B9-0219/2019);

—   Kati Piri in Norbert Neuser v imenu skupine S&D o Haitiju (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou in Niyazi Kizilyürek v imenu skupine GUE/NGL o Haitiju (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o Haitiju (B9-0223/2019).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


3. Predstavitev novoizvoljene predsednice Komisije o kolegiju komisarjev in njihovem programu (razprava)

Ursula von der Leyen (novoizvoljena predsednica Komisije) je predstavila kolegij komisarjev in njihov program (2019/2801(RSP)).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Jordan Bardella v imenu skupine ID, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin samostojna poslanka, in Daniel Caspary.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová in Andrius Kubilius.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič in Maria Grapini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 27.11.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.52.)

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.


5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji dvodomnega japonskega parlamenta (diet) pod vodstvom Itsunorija Onodera, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico skupini mladih, ki so prišli predstavit izjavo o pravicah planeta, ki so sejo spremljali na častni galeriji.

°
° ° °

Govoril je Yannick Jadot (predsednik je pozval Parlament k minuti molka za počastitev spomina na žrtve helikopterske nesreče, ki se je zgodila v Maliju in je povzročila smrt 13 francoskih vojakov, ki so sodelovali v boju proti terorizmu).

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


6.1. Izvolitev Komisije (glasovanje)

Govorili so Claire Fox samostojna poslanka, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Marco Zanni v imenu skupine ID, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, in Manfred Weber v imenu skupine PPE.

Predsednik je podrobneje obrazložil postopek izvolitve Komisije.

Izvolitev Komisije (glasovanje)

(potrebna navadna večina)

Sprejeto (P9_TA(2019)0067)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Govori

Predsednik je podal izjavo in podpisal spremni dopis glede izvolitve Komisije.


6.2. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0068)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)


6.3. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0069)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)


6.4. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020 (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020 [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0070)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


6.5. Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog (glasovanje)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku. Soporočevalca: Monika Hohlmeier in Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(Za zavrnitev skupnega predloga je potrebna večina poslancev, ki sestavljajo Parlament.)

SKUPNO BESEDILO

Sprejeto (P9_TA(2019)0071)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Govori

Kimmo Tiilikainen (predsedujoči Svetu), ki je poudaril dobro sodelovanje v proračunskem postopku za leto 2020.

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2020 je predsednik podal naslednjo izjavo:

"Skupno besedilo, ki ga je 18. novembra 2019 pripravil spravni odbor, sta potrdila tako Parlament kot Svet. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2020 se lahko šteje za zaključenega. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2020 dokončno sprejet."

Predsednik je podpisal proračun ob prisotnosti Johana Van Overtveldta (predsednik odbora BUDG), Monike Hohlmeier in Eider Gardiazabal Rubial (poročevalki za splošni proračun za leto 2020).


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v četrtek 28. novembra 2019.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.33.)

°
° ° °

       (Slovesnost: podelitev nagrade LUX.)

°
° ° °


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje glede varnostnih zahtev za potniške ladje, ki opravljajo notranja potovanja (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. novembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 12. novembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. novembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku ter popravku navedene uredbe (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. oktobra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 31. oktobra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ITRE


12. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu sta bila predložena naslednja osnutka izvedbenih ukrepov, ki sodita v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (ES) št. 124/2009 o določitvi mejnih vrednosti kokcidiostatikov ali sredstev proti histomonijazi v živilih zaradi neizogibnega prenosa teh snovi v krmo za neciljne živali (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - rok: 15. februarja 2020)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede zahtev za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki izvirajo iz Unije in se vanjo vrnejo, ker je tretja država zavrnila njihov vstop (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - rok: 13. februarja 2020)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-18/T/19 - Evropsko računsko sodišče (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 4/2019 – Oddelek IV - Sodišče (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (2019/0142M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 23/2019, DEC 24/2019 in DEC 25/2019 - oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(4) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev DEC 26/2019 - oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 4/2019 - Odbor regij.


15. Vmešavanje drugih držav v našo demokracijo in volitve (tematska razprava)

Vmešavanje drugih držav v našo demokracijo in volitve (2019/2941(RSP))

Govorila je Caroline Voaden za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina Renew.

Govorili sta Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Pascal Durand v imenu skupine Renew, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Jordan Bardella v imenu skupine ID, Peter Lundgren v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki in Bartosz Arłukowicz.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino in Ondřej Kovařík.

Govorili sta Věra Jourová in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.


16. Razvoj dogodkov v zvezi z vzhodnim sosedstvom (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razvoj dogodkov v zvezi z vzhodnim sosedstvom (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Bernhard Zimniok v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski in Siegfried Mureşan.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Govorili so Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda in Jiří Pospíšil.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru in Julie Ward.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


17. Razmere v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Grace O'Sullivan v imenu skupine Verts/ALE, Nicolaus Fest v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Lance Forman samostojni poslanec, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding in Jan Zahradil.

PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

Govorili so Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon in Alex Agius Saliba.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace in Tudor Ciuhodaru.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


18. Razmere v širši bližnjevzhodni regiji, vključno s krizo v Iranu, Iraku in Libanonu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v širši bližnjevzhodni regiji, vključno s krizo v Iranu, Iraku in Libanonu (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Ivan Štefanec v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, Bernard Guetta v imenu skupine Renew, Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone in Javi López.

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govorili so María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma in Tudor Ciuhodaru.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace in Matthew Patten.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


19. Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000035/2019), ki ga je postavil Tomas Tobé v imenu odbora DEVE Svetu: Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (B9-0057/2019)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000036/2019), ki ga je postavil Tomas Tobé v imenu odbora DEVE Komisiji: Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (B9-0057/2019)

Tomas Tobé je predstavil vprašanji.

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so György Hölvényi v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew, Pierrette Herzberger-Fofana v imenu skupine Verts/ALE, Dominique Bilde v imenu skupine ID, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba in Julie Ward.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Juan Fernando López Aguilar in Irena Joveva.

Govorila sta Neven Mimica in Tytti Tuppurainen.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Tomas Tobé v imenu odbora DEVE o potekajočih pogajanjih o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 28.11.2019.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 643.308/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.21.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Zadnja posodobitev: 7. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov