Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург

2. Закрила на защитници на горите и на околната среда в ЕС (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Закрила на защитници на горите и на околната среда в ЕС (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Daniel Buda, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Marie Toussaint, от името на групата Verts/ALE, Aurelia Beigneux, от името на групата ID, Андрей Слабаков , от името на групата ECR, Petros Kokkalis, от името на групата GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, и Nicolás González Casares, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen и Mick Wallace.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност