Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg

2. Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Marie Toussaint w imieniu grupy Verts/ALE, Aurelia Beigneux w imieniu grupy ID, Andrey Slabakov w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, i Nicolás González Casares, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Budę.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen i Mick Wallace.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności