Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg

2. Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Marie Toussaint v mene skupiny Verts/ALE, Aurelia Beigneux v mene skupiny ID, Andrey Slabakov v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, a Nicolás González Casares, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen a Mick Wallace.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia