Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 27.11.2019 г.)


3.1. Положението със свободите в Алжир

Предложения за резолюция B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 и B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta и Charlie Weimers представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Lukas Mandl, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Gilbert Collard, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba и Jérôme Rivière.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly и Loucas Fourlas.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 28.11.2019 г.


3.2. Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер

Предложения за резолюция B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 и B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda и Dita Charanzová представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата Renew, Guido Reil, от името на групата ID, и Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira и Clare Daly.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 28.11.2019 г.

(продължение на разискванията: точка 5 от протокола от 28.11.2019 г.)

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност