Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 8k
Neljapäev, 28. november 2019 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 27.11.2019 protokollipunkt 2.)


3.1. Vabaduste olukord Alžeerias

Resolutsiooni ettepanekud B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 ja B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta ja Charlie Weimers tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Lukas Mandl fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilbert Collard fraktsiooni ID nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba ja Jérôme Rivière.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly ja Loucas Fourlas.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.11.2019 protokollipunkt 8.1.


3.2. Kuuba ja Jose Daniel Ferreri juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 ja B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda ja Dita Charanzová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni Renew nimel, Guido Reil fraktsiooni ID nimel ja Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira ja Clare Daly.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.11.2019 protokollipunkt 8.2.

(arutelude jätkamine: 28.11.2019 protokolli punkt 5)

Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika