Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 27.11.2019)


3.1. Poszanowanie swobód w Algierii

Projekty rezolucji B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 i B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta i Charlie Weimers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lukas Mandl w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Gilbert Collard w imieniu grupy ID, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba i Jérôme Rivière.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly i Loucas Fourlas.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 28.11.2019.


3.2. Kuba, sprawa José Daniela Ferrera

Projekty rezolucji B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 i B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda i Dita Charanzová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy Renew, Guido Reil w imieniu grupy ID, i Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira i Clare Daly.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 28.11.2019.

(Ciąg dalszy debat: pkt 5 protokołu z dnia 28.11.2019)

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności