Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 27.11.2019 г.)


5.1. Хаити

Предложения за резолюция B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 и B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo и Irena Joveva представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, и Isabella Adinolfi, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák и Julie Ward.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ), която благодари на Парламента за неговата подкрепа през целия ѝ мандат (председателят ѝ благодари от името на Парламента).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 28.11.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.12 ч в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност