Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 27.11.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Haïti

Ontwerpresoluties B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 en B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo en Irena Joveva lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, en Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid), die het Parlement bedankt voor de steun die het haar verleend heeft gedurende haar mandaat (de Voorzitter bedankt haar namens het Parlement).

Het debat is gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 28.11.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.12 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid