Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg

5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 27.11.2019)


5.1. Haiti

Projekty rezolucji B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 i B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo i Irena Joveva przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew i Isabella Adinolfi (niezrzeszona).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Julie Ward.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), która podziękowała Parlamentowi za wsparcie, jakiego udzielał jej podczas pełnienia przez nią mandatu (Przewodnicząca podziękowała wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel w imieniu Parlamentu).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 28.11.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.12 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności