Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg

5. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 27.11.2019 .)


5.1. Haiti

Návrhy uznesenia B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo a Irena Joveva uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew a Isabella Adinolfi – nezaradená poslankyňa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), ktorá poďakovala Parlamentu za podporu, ktorú jej prejavoval počas jej mandátu (predsedajúca jej vyjadrila poďakovanie Parlamentu).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 28.11.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 11.12 h.)

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia