Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της της 28ης Νοεμβρίου 2019, και κατόπιν των συζητήσεων της επιτροπής LIBE, ενέκρινε τον αποϕασισθέντα από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διορισμό του Wojciech Rafał Wiewiórowski ως Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε υπογραφή της απόφασης διορισμού από κοινού με τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold και Sophia in 't Veld.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου