Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg

7. Euroopan tietosuojavaltuutetun nimittäminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ilmoitti, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. lokakuuta 2018 antaman asetuksen (EU) 2018/1725 53 artiklan mukaisesti ja LIBE-valiokunnan tarkasteltua asiaa puheenjohtajakokous hyväksyi 28. marraskuuta 2019 pitämässään kokouksessa parlamentin ja neuvoston yhteisen päätöksen nimittää Wojciech Rafał Wiewiórowski Euroopan tietosuojavaltuutetuksi.

Puhemies allekirjoittaa nimityspäätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa.

°
° ° °

Puheenvuorot: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold ja Sophia in 't Veld.

Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö