Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg

7. Benoeming van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
CRE

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters, overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EE) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018, in haar vergadering van 28 november 2019, en naar aanleiding van de beraadslagingen in de commissie LIBE, de gezamenlijke voordracht van het Parlement en de Raad voor de benoeming van Wojciech Rafał Wiewiórowski, tot Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft goedgekeurd.

De Voorzitter zal samen met de fungerend voorzitter van de Raad overgaan tot de ondertekening van het voordrachtsbesluit.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold en Sophia in 't Veld.

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid