Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg

7. Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
CRE

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 Konferencia predsedov na svojej schôdzi 28. novembra 2019, a po rokovaniach vo výbore LIBE, schválila vymenovanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskeho Parlamentom spoločne s Radou za európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Predseda podpísal rozhodnutie o vymenovaní spoločne s predsedom Rady.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold a Sophia in 't Veld.

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia