Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2927(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0193/2019

Debatter :

PV 28/11/2019 - 3.1
CRE 28/11/2019 - 3.1

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0072

Protokoll
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.1. Situationen för friheterna i Algeriet (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 och B9-0199/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0193/2019

(ersätter B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 och B9-0199/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev och Krzysztof Hetman, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Raphaël Glucksmann, för S&D-gruppen;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers och Bert-Jan Ruissen, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0072)

(Resolutionsförslag B9-0195/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy