Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2929(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0200/2019

Debatter :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0073

Protokoll
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.2. Kuba, fallet José Daniel Ferrer (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 och B9-0213/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0200/2019

(ersätter B9-0200/2019, B9-0202/2019 och B9-0213/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch och Tomasz Piotr Poręba, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0073)

(Resolutionsförslagen B9-0205/2019, B9-0207/2019 och B9-0210/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy