Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2928(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0214/2019

Arutelud :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0074

Protokoll
XML 6k
Neljapäev, 28. november 2019 - Strasbourg

8.3. Haiti (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0214/2019

(asendades B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman ja Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—   Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Assita Kanko ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0074)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika