Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2928(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0214/2019

Keskustelut :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0074

Pöytäkirja
XML 6k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg

8.3. Haiti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0214/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman ja Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Assita Kanko ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0074)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö