Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2928(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0214/2019

Debatter :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0074

Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.3. Haiti (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 och B9-0223/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0214/2019

(ersätter B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 och B9-0223/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, för S&D-gruppen;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ruža Tomašić, för ECR-gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Assita Kanko och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0074)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy