Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0187/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0077

Protokół
XML 8k
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg

8.6. Sytuacja w Boliwii (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 13 listopada 2019 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík i Paulo Rangel, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner i Marie Toussaint, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0187/2019

(zastępujący B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 i B9-0192/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary i Paulo Rangel, w imieniu grupy PPE;

—   Javi López i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0077)

(Projekty rezolucji B9-0188/2019 i B9-0190/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności