Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2896(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0187/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0077

Proces-verbal
XML 9k
Joi, 28 noiembrie 2019 - Strasbourg

8.6. Situația în Bolivia (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 noiembrie 2019 (punctul 20 al PV din 13.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0187/2019

(care înlocuiește B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 și B9-0192/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE;

—   Javi López și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0077)

(Propunerile de rezoluții B9-0188/2019 și B9-0190/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Ultima actualizare: 17 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate