Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2896(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0187/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0077

Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.6. Situationen i Bolivia (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 13 november 2019 (punkt 20 i protokollet av den 13.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík och Paulo Rangel, för PPE-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner och Marie Toussaint, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo och Idoia Villanueva Ruiz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0187/2019

(ersätter B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 och B9-0192/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary och Paulo Rangel, för PPE-gruppen;

—   Javi López och Kati Piri, för S&D-gruppen;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0077)

(Resolutionsförslagen B9-0188/2019 och B9-0190/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy