Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2930(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0209/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0078

Протокол
XML 9k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург

8.7. Критично състояние на климата и околната среда (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Разискването се състоя на 25 ноември 2019 г. (точка 14 от протокола от 25.11.2019 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Pascal Canfin и Nils Torvalds, от името на групата Renew, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri и Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli и Jytte Guteland, от името на групата S&D, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, от името на групата PPE, относно неотложната необходимост от действия по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska и Anna Zalewska, от името на групата ECR, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re и Simona Baldassarre, от името на групата ID, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee и Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0209/2019

(за замяна на B9-0209/2019, B9-0212/2019 и B9-0220/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Miriam Dalli и Jytte Guteland, от името на групата S&D;

—   Pascal Canfin и Nils Torvalds, от името на групата Renew;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo и Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL.

Приема се (P9_TA(2019)0078)

(Предложенията за резолюции B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 и B9-0218/2019 отпадат.)

Изказвания

Manuel Bompard.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност