Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2930(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0209/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0078

Notulen
XML 8k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg

8.7. Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2019 (punt 14 van de notulen van 25.11.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Pascal Canfin en Nils Torvalds, namens de Renew-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri en Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, namens de PPE-Fractie, over de urgente situatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska en Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re en Simona Baldassarre, namens de ID-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee en Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0209/2019

(ter vervanging van B9-0209/2019, B9-0212/2019 en B9-0220/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Miriam Dalli en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie;

—   Pascal Canfin en Nils Torvalds, namens de Renew-Fractie;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo en Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0078)

(Ontwerpresoluties B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 en B9-0218/2019 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Manuel Bompard.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid