Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2930(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0209/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0078

Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.7. Klimat- och miljönödläge (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatten hade ägt rum den 25 november 2019 (punkt 14 i protokollet av den 25.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Pascal Canfin och Nils Torvalds, för Renew-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri och Gwendoline Delbos-Corfield, för Verts/ALE-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli och Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, för PPE-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska och Anna Zalewska, för ECR-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re och Simona Baldassarre, för ID-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee och Anne-Sophie Pelletier, för GUE/NGL-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0209/2019

(ersätter B9-0209/2019, B9-0212/2019 och B9-0220/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Miriam Dalli och Jytte Guteland, för S&D-gruppen;

—   Pascal Canfin och Nils Torvalds, för Renew-gruppen;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo och Eugenia Rodríguez Palop, för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0078)

(Resolutionsförslagen B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 och B9-0218/2019 bortföll.)

Inlägg:

Manuel Bompard.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy