Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2855(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B9-0224/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 28. november 2019 - Strasbourg

8.9. ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks (hääletus)

Arutelu toimus 25. novembril 2019 (25.11.2019 protokollipunkt 15).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz ja Frances Fitzgerald, fraktsiooni PPE nimel, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut ja Robert Biedroń, fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou, fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield ja Marie Toussaint, fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi ühinemise kohta Istanbuli konventsiooniga ja muude meetmete kohta soolise vägivalla vastu võitlemiseks (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David ja Isabella Tovaglieri fraktsiooni ID nimel ELi ühinemise kohta Istanbuli konventsiooniga ja muude meetmete kohta soolise vägivalla vastu võitlemiseks (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0224/2019

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0225/2019

Vastu võetud (P9_TA(2019)0080)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0226/2019 muutus kehtetuks.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika