Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2855(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0224/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg

8.9. EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 25.11.2019, kohta 15).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019)

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz ja Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut ja Robert Biedroń S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield ja Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019)

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David ja Isabella Tovaglieri ID-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0224/2019

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0225/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0080)

(Päätöslauselmaesitys B9-0226/2019 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö