Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2855(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B9-0224/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d. - Strasbūras

8.9. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 25 d. (2019 11 25 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa ir Zdzisław Krasnodębski, ECR frakcijos vardu, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz ir Frances Fitzgerald, PPE frakcijos vardu, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut ir Robert Biedroń, S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ir Chrysoula Zacharopoulou, RENEW frakcijos vardu, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield ir Marie Toussaint, Verts/ALE frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou ir Marisa Matias, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David ir Isabella Tovaglieri, ID frakcijos vardu, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0224/2019

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0225/2019

Priimta (P9_TA(2019)0080)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0226/2019 anuliuotas.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

Atnaujinta: 2020 m. vasario 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika