Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2855(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0224/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg

8.9. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2019 r. (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej) (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz i Frances Fitzgerald, w imieniu grupy PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield i Marie Toussaint, w imieniu grupy Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou i Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przystąpienia UE do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David i Isabella Tovaglieri, w imieniu grupy ID, w sprawie przystąpienia UE do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0224/2019

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0225/2019

Przyjęto (P9_TA(2019)0080)

(Projekt rezolucji B9-0226/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności