Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2855(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0224/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.9. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (omröstning)

Debatten hade ägt rum rum den 25 november 2019 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz och Frances Fitzgerald, för PPE-gruppen, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield och Marie Toussaint, för Verts/ALE-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David och Isabella Tovaglieri, för ID-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0224/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0225/2019

Antogs (P9_TA(2019)0080)

(Resolutionsförslag B9-0226/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy